فراگیری فنون دفاع شخصی یک امر لازم و ضروری است                

 

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی  آقای پولاد گر (رئیس فدراسیون تکواندو) به همراه استاد خرّم دلشاد آقای شهاب عباسی (بازیگر) در کنار استاد خرّم دلشاد